Štandard

Základy

 • Objekt bytového domu bude založený na základových pásoch, pätkách a základových trámoch.

Zvislé konštrukcie

 • Nosný skelet a stužujúce steny sú železobetónové hrúbky 250 a 220 mm
 • Obvodové steny - tehlové - Heluz Uni 25 brúsená
 • Vnútorné medzibytové priečky - z akustických tehál hrúbky 250 mm spĺňajúce normu STN_730532
 • Deliace priečky - tehlové murivo hrúbky 115 mm

Vodorovné konštrukcie

 • stropné dosky – železobetónové monolitické

Fasáda

 • zateplenie – atestovaným kontaktným zateplovacím systémom na báze minerálnej vlny, hrúbka 200 mm spĺňajúce požiadavky STN 73 0540/2012
 • povrchová vrstva – exteriérová tenkovrstvá omietka, veľkosť zrna 1,5 mm

Strechy

 • Jednoplášťová plochá strecha, ukončená hydroizolačnou fóliou Fatrafol 810 so štrkovým zásypom
 • Tepelná izolácia  EPS 100 Stabil hrúbky 300 mm, spĺňajúca požiadavky STN 73 0540/2012
 • Hydroizolácia - fólia Fatrafol 810, mechanicky kotvená.
 • Tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hrúbky 300 mm, kotvená medzi väzníky.

Terasy

 • nosná konštrukcia – železobetónová stropná doska
 • tepelná izolácia – izolácia PIR alebo PUR dosky so zabezpečeným tepelným odporom podľa STN 73 0540/2012 hrúbky 230 mm
 • nášľapná vrstva - gresová mrazuvzdorná protišmyková dlažba alt. veľkoformátová exteriérová dlažba uložená na podložkách

Balkóny

 • nosná konštrukcia – železobetónová doska hrúbky 160 mm
 • tepelná izolácia – polystyrén EPS 150 Stabil so zabezpečeným tepelným odporom podľa STN 73 0540/2012 hrúbky150 mm
 • nášľapná vrstva - gresová mrazuvzdorná protišmyková dlažba alt. veľkoformátová exteriérová dlažba uložená na podložkách

Výplne dverných a okenných otvorov

 • vstupné dvere do bytov – bezpečnostné ,šírka 900 mm, výška  1970 mm s bezpečnostným kovaním
 • okenné otvory – plastové tmavosivej farby, zo strany interiéru biele, zasklenie izolačným 3-sklom
 • parapety vnútorné – werzalit
 • parapety vonkajšie – hliníkové vo farbe okien

Povrchové úpravy stien a stropov

 • murované steny – vápenno - cementová omietka, maľovka biela oteruvzdorná
 • železobetónové steny – vápenno - cementová omietka, maľovka biela oteruvzdorná
 • steny v kúpeľni a WC – povrchová úprava je pripravená na kladenie obkladov
 • stropy – vápenno - cementová omietka, maľovka biela oteruvzdorná
 • podhľady a predsadené steny – v mieste potreby – tvorené uceleným systémom suchej výstavby (sadrokartón) s bielou maľbou

Elektroinštalácia

 • elektromery – meranie elektrickej energie je pre jednotlivé byty zabezpečené elektromermi umiestnenými v elektromerovej miestnosti, nachádzajúcej sa na prízemí objektu.
 • rozvádzač silnoprúdu – každý byt má elektrický rozvádzač silnoprúdu s hlavným ističom
 • rozvádzač slaboprúdu – je umiestnený pri bytovom rozvádzači silnoprúdu
 • svietidlá – v každej izbe bytu budú voľné vývody pre svietidlá ukončené v zmysle STN, dodávka samotných svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou štandardu
 • zásuvky a vypínače – budú realizované kompletne vo všetkých priestoroch bytu
 • terasa/ balkón – bude umiestnené exteriérové svietidlo

Teplá úžitková voda a kúrenie

 • ohrev vody – zabezpečený centrálnym zdrojom tepla
 • kúrenie –  zabezpečený centrálnym zdrojom tepla
 • Reguláciu teploty interiéru zabezpečujú termostatické hlavice.
 • Každý byt bude vybavený meračom spotreby tepla.

Zdravotechnika

 • kanalizácia – gravitačne do verejnej kanalizácie, s odvetraním stúpacieho potrubia nad strechu
 • vodomer – každý byt má merače spotreby studenej a teplej vody
 • terasa – bude urobený prívod vody ukončený nezámrzným záhradným ventilom

Vzduchotechnika

 • vetranie WC, kúpeľní a komôr – je riešené podtlakovo prostredníctvom nástenných ventilátorov s odvodom cez jadrá nad strechu
 • vetranie kuchýň – príprava pre digestory (pripojovacie miesto), zvislé potrubie je vedené v jadrách nad strechu

 
 
Investor si vyhradzuje právo na zmenu štandardov v priebehu výstavby tak, aby spĺňali kvalitatívne parametre uvedeného štandardného prevedenia.